Ngày 13/07/2023
13-07 03:00
Buhos ULVR
2-4
SC Imbabura
13-07 07:00
CD Independiente Juniors
0-0
CD Vargas Torres
13-07 03:00
Chacaritas SC
1-1
9 de Octubre
Ngày 27/03/2023
27-03 03:30
9 de Octubre
5-1
CD Independiente Juniors
27-03 06:00
Macara
0-0
Cuniburo FC
Ngày 27/07/2023
27-07 03:00
9 de Octubre
3-0
CD Vargas Torres
27-07 07:00
CD Independiente Juniors
1-0
Macara
Ngày 06/04/2023
06-04 03:00
Cuniburo FC
1-0
Chacaritas SC
06-04 03:00
CD Independiente Juniors
2-1
CD Vargas Torres
Ngày 11/08/2023
11-08 07:00
Sociedad Deportivo Quito
2-2
Buhos ULVR
11-08 03:00
CD Independiente Juniors
0-0
SC Imbabura
Ngày 20/04/2023
20-04 03:00
Cuniburo FC
0-0
CD Vargas Torres
20-04 03:00
Chacaritas SC
1-1
Buhos ULVR
20-04 07:00
SC Imbabura
1-0
9 de Octubre
Ngày 23/08/2023
23-08 07:00
CD Independiente Juniors
0-0
Manta FC
Ngày 02/05/2023
02-05 07:00
Cuniburo FC
2-1
9 de Octubre
Ngày 06/09/2023
06-09 07:00
Macara
3-1
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 17/05/2023
17-05 07:00
Cuniburo FC
2-3
Macara
Ngày 26/03/2023
26-03 22:59
SC Imbabura
1-2
Chacaritas SC
26-03 06:00
Sociedad Deportivo Quito
1-1
CD Vargas Torres
26-03 03:00
Manta FC
1-0
Buhos ULVR
Ngày 28/07/2023
28-07 04:30
Manta FC
1-1
Buhos ULVR
Ngày 07/04/2023
07-04 07:00
Macara
0-0
Buhos ULVR
Ngày 12/08/2023
12-08 03:00
9 de Octubre
1-1
Macara
Ngày 21/04/2023
21-04 07:00
CD Independiente Juniors
4-1
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 24/08/2023
24-08 07:00
Chacaritas SC
1-2
Macara
24-08 03:00
CD Vargas Torres
1-1
SC Imbabura
24-08 03:00
9 de Octubre
1-0
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 03/05/2023
03-05 07:00
SC Imbabura
1-1
Macara
Ngày 14/07/2023
14-07 07:00
Manta FC
3-0
Cuniburo FC
Ngày 05/04/2023
05-04 07:00
9 de Octubre
3-1
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 10/08/2023
10-08 07:00
Chacaritas SC
0-1
Manta FC
10-08 03:00
CD Vargas Torres
1-1
Cuniburo FC
Ngày 19/04/2023
19-04 07:00
Macara
2-0
Manta FC
Ngày 22/03/2023
22-03 07:00
Cuniburo FC
1-3
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 21/07/2023
21-07 07:00
Cuniburo FC
2-0
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 30/03/2023
30-03 03:00
CD Vargas Torres
0-0
Macara
30-03 07:00
Chacaritas SC
3-2
9 de Octubre
30-03 03:00
Buhos ULVR
0-3
SC Imbabura
Ngày 03/08/2023
03-08 07:00
Macara
2-0
CD Vargas Torres
03-08 03:00
Buhos ULVR
0-0
CD Independiente Juniors
Ngày 13/04/2023
13-04 03:00
Buhos ULVR
1-0
Cuniburo FC
13-04 07:00
Sociedad Deportivo Quito
1-1
Macara
Ngày 23/03/2023
23-03 03:00
CD Vargas Torres
1-0
Manta FC
23-03 07:00
CD Independiente Juniors
1-0
SC Imbabura
23-03 03:00
Buhos ULVR
1-1
9 de Octubre
Ngày 19/07/2023
19-07 07:00
SC Imbabura
2-1
Manta FC
Ngày 14/09/2023
14-09 03:00
Cuniburo FC
2-0
Chacaritas SC
14-09 07:00
SC Imbabura
5-2
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 01/06/2023
01-06 07:40
Sociedad Deportivo Quito
1-0
9 de Octubre
01-06 03:00
CD Vargas Torres
1-0
CD Independiente Juniors
01-06 03:00
Chacaritas SC
1-2
Cuniburo FC
Ngày 16/06/2023
16-06 07:00
Manta FC
3-1
Macara
Ngày 26/06/2023
26-06 03:30
Macara
2-0
SC Imbabura
26-06 03:00
9 de Octubre
1-1
Cuniburo FC
26-06 06:00
Manta FC
2-0
CD Independiente Juniors
Ngày 24/03/2023
24-03 07:00
Macara
1-0
Chacaritas SC
Ngày 07/09/2023
07-09 07:00
SC Imbabura
2-1
Buhos ULVR
07-09 04:30
Cuniburo FC
1-1
Manta FC
07-09 03:30
CD Vargas Torres
1-0
CD Independiente Juniors
07-09 03:30
9 de Octubre
1-0
Chacaritas SC
Ngày 18/05/2023
18-05 03:00
Chacaritas SC
2-5
SC Imbabura
18-05 03:00
CD Vargas Torres
3-0
Sociedad Deportivo Quito
18-05 07:00
CD Independiente Juniors
1-0
9 de Octubre
Ngày 13/09/2023
13-09 07:00
Macara
1-1
CD Independiente Juniors
Ngày 02/06/2023
02-06 07:00
Manta FC
2-0
SC Imbabura
Ngày 15/06/2023
15-06 07:00
Buhos ULVR
1-0
Chacaritas SC
15-06 03:00
9 de Octubre
4-2
SC Imbabura
Ngày 03/07/2023
03-07 03:30
SC Imbabura
0-0
CD Independiente Juniors
03-07 03:00
9 de Octubre
1-1
Buhos ULVR
03-07 06:00
Macara
2-1
Chacaritas SC
Ngày 02/07/2023
02-07 03:00
Sociedad Deportivo Quito
1-4
Cuniburo FC
02-07 06:00
Manta FC
1-0
CD Vargas Torres
Ngày 05/05/2023
05-05 07:00
CD Independiente Juniors
3-1
Manta FC
Ngày 15/09/2023
15-09 07:00
Buhos ULVR
3-2
Manta FC
15-09 03:00
CD Vargas Torres
1-0
9 de Octubre
Ngày 14/06/2023
14-06 07:00
Sociedad Deportivo Quito
3-2
CD Independiente Juniors
14-06 03:00
CD Vargas Torres
0-0
Cuniburo FC
Ngày 25/06/2023
25-06 06:00
Sociedad Deportivo Quito
2-3
Chacaritas SC
25-06 03:00
CD Vargas Torres
0-0
Buhos ULVR
Ngày 17/08/2023
17-08 02:00
SC Imbabura
2-1
9 de Octubre
17-08 06:00
Buhos ULVR
0-0
Chacaritas SC
17-08 03:00
Sociedad Deportivo Quito
0-1
CD Independiente Juniors
Ngày 26/07/2023
26-07 07:00
Sociedad Deportivo Quito
1-2
SC Imbabura
Ngày 30/08/2023
30-08 07:00
Sociedad Deportivo Quito
1-0
CD Vargas Torres
Ngày 11/05/2023
11-05 07:00
Macara
2-1
CD Independiente Juniors
11-05 07:00
SC Imbabura
2-0
Cuniburo FC
11-05 07:00
Sociedad Deportivo Quito
1-0
Buhos ULVR
Ngày 11/09/2023
11-09 06:00
Manta FC
1-0
SC Imbabura
11-09 03:00
Chacaritas SC
3-1
CD Vargas Torres
11-09 03:00
Sociedad Deportivo Quito
1-0
Cuniburo FC
Ngày 25/05/2023
25-05 03:00
9 de Octubre
3-2
Chacaritas SC
25-05 07:00
SC Imbabura
3-3
Buhos ULVR
25-05 07:00
Sociedad Deportivo Quito
1-1
Manta FC
Ngày 20/09/2023
20-09 07:00
Sociedad Deportivo Quito
5-1
Manta FC
Ngày 09/06/2023
09-06 03:00
CD Independiente Juniors
0-0
Chacaritas SC
09-06 07:00
Cuniburo FC
2-2
Buhos ULVR
Ngày 21/06/2023
21-06 07:00
Chacaritas SC
3-0
CD Vargas Torres
Ngày 28/06/2023
28-06 07:00
Buhos ULVR
3-1
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 08/07/2023
08-07 03:00
Cuniburo FC
2-0
CD Independiente Juniors
08-07 07:00
Chacaritas SC
1-1
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 02/08/2023
02-08 03:00
Manta FC
1-1
Sociedad Deportivo Quito
02-08 07:00
Cuniburo FC
4-0
9 de Octubre
Ngày 28/04/2023
28-04 07:00
Buhos ULVR
0-0
CD Independiente Juniors
Ngày 31/08/2023
31-08 04:30
Manta FC
1-1
Macara
31-08 07:00
Buhos ULVR
1-2
9 de Octubre
Ngày 10/09/2023
10-09 03:30
CD Independiente Juniors
3-1
9 de Octubre
10-09 06:00
Buhos ULVR
0-1
Macara
Ngày 21/09/2023
21-09 03:00
9 de Octubre
1-2
Cuniburo FC
21-09 07:00
CD Independiente Juniors
2-0
Buhos ULVR
21-09 03:00
Chacaritas SC
1-2
SC Imbabura
Ngày 08/06/2023
08-06 07:00
Macara
2-0
Sociedad Deportivo Quito
08-06 07:00
SC Imbabura
0-0
CD Vargas Torres
Ngày 22/06/2023
22-06 03:30
CD Independiente Juniors
1-0
Buhos ULVR
22-06 07:00
SC Imbabura
2-1
Sociedad Deportivo Quito
22-06 07:00
Cuniburo FC
1-1
Manta FC
Ngày 29/06/2023
29-06 07:00
CD Vargas Torres
2-0
9 de Octubre
29-06 03:00
Cuniburo FC
1-1
SC Imbabura
29-06 03:00
Chacaritas SC
1-1
Manta FC
Ngày 20/07/2023
20-07 03:00
CD Vargas Torres
2-0
Chacaritas SC
20-07 03:00
9 de Octubre
4-0
CD Independiente Juniors
20-07 07:00
Macara
0-0
Buhos ULVR
Ngày 31/03/2023
31-03 07:00
Cuniburo FC
0-0
CD Independiente Juniors
Ngày 04/08/2023
04-08 07:00
SC Imbabura
0-1
Chacaritas SC
Ngày 12/04/2023
12-04 07:00
Chacaritas SC
2-2
CD Independiente Juniors
Ngày 26/04/2023
26-04 07:00
Manta FC
1-0
Cuniburo FC
Ngày 01/09/2023
01-09 03:00
CD Independiente Juniors
2-3
Chacaritas SC
01-09 07:00
SC Imbabura
2-2
Cuniburo FC
Ngày 23/05/2023
23-05 07:00
CD Independiente Juniors
1-1
Cuniburo FC
Ngày 06/07/2023
06-07 07:00
Macara
0-2
SC Imbabura
Ngày 29/03/2023
29-03 07:00
Manta FC
1-0
Sociedad Deportivo Quito
Ngày 14/04/2023
14-04 03:00
CD Vargas Torres
2-2
SC Imbabura
14-04 07:00
Manta FC
1-1
9 de Octubre
Ngày 16/08/2023
16-08 04:30
Manta FC
0-1
CD Vargas Torres
16-08 07:00
Macara
2-0
Cuniburo FC
Ngày 27/04/2023
27-04 03:00
Sociedad Deportivo Quito
2-2
SC Imbabura
27-04 03:00
CD Vargas Torres
0-1
Chacaritas SC
27-04 07:00
9 de Octubre
1-3
Macara
Ngày 12/05/2023
12-05 07:00
Manta FC
1-0
Chacaritas SC
Ngày 26/05/2023
26-05 07:00
Macara
1-0
CD Vargas Torres
Ngày 30/06/2023
30-06 07:00
CD Independiente Juniors
2-1
Macara
Ngày 07/07/2023
07-07 03:00
CD Vargas Torres
2-1
Buhos ULVR
07-07 07:00
9 de Octubre
2-1
Manta FC
Ngày 10/05/2023
10-05 07:00
9 de Octubre
1-1
CD Vargas Torres
Ngày 22/09/2023
22-09 07:00
CD Vargas Torres
0-2
Macara
Ngày 07/06/2023
07-06 07:00
9 de Octubre
0-1
Manta FC
Ngày 23/06/2023
23-06 07:00
Macara
2-0
9 de Octubre
Ngày 04/05/2023
04-05 03:00
Chacaritas SC
1-2
Sociedad Deportivo Quito
04-05 03:00
Buhos ULVR
0-0
CD Vargas Torres
Ngày 19/05/2023
19-05 07:00
Buhos ULVR
2-1
Manta FC
Ngày 04/04/2023
04-04 07:00
SC Imbabura
2-0
Manta FC
Ngày 25/08/2023
25-08 07:00
Cuniburo FC
5-0
Buhos ULVR
Ngày 31/05/2023
31-05 07:00
Buhos ULVR
1-2
Macara
Ngày 12/07/2023
12-07 07:00
Sociedad Deportivo Quito
1-1
Macara
Kết quả hạng Hai Ecuador tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay hạng Hai Ecuador màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ hạng Hai Ecuador theo thời gian thực ngay tại keonhacaiplus.com