Basingstoke Town
01:45 04/10/2023
0-0
0-0
0-0
Merthyr Town
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng
Tỷ lệ châu á 0.67 : 0 : 1.15
Tỷ lệ bàn thắng 7.10 : 2 1/2 : 0.08
TL Thắng - Hòa - Bại 126.00 : 19.00 : 1.02