Ngày 05/06/2023
05-06 02:00
Valour
1-1
York 9 FC
Ngày 22/06/2023
22-06 09:00
Pacific FC
1-0
Valour
22-06 06:00
York 9 FC
2-2
HFX Wanderers FC
Ngày 09/07/2023
09-07 08:00
Pacific FC
1-2
Cavalry FC
Ngày 24/07/2023
24-07 06:00
Valour
1-2
York 9 FC
24-07 03:00
HFX Wanderers FC
1-0
Atletico Ottawa
Ngày 10/06/2023
10-06 06:30
York 9 FC
2-1
Atletico Ottawa
Ngày 10/07/2023
10-07 06:30
York 9 FC
0-4
Forge FC
10-07 02:00
Atletico Ottawa
2-0
Valour
Ngày 11/06/2023
11-06 06:00
Forge FC
0-1
Pacific FC
11-06 00:00
HFX Wanderers FC
2-0
Valour
Ngày 25/06/2023
25-06 04:00
Cavalry FC
2-1
York 9 FC
Ngày 27/08/2023
27-08 02:00
HFX Wanderers FC
3-0
Valour
27-08 06:00
Atletico Ottawa
0-0
Forge FC
Ngày 08/08/2023
08-08 01:00
HFX Wanderers FC
1-2
Pacific FC
Ngày 10/09/2023
10-09 06:00
Forge FC
0-0
Cavalry FC
10-09 09:00
Vancouver FC
2-1
Atletico Ottawa
Ngày 16/04/2023
16-04 03:00
Forge FC
2-2
Cavalry FC
16-04 00:00
Atletico Ottawa
1-1
HFX Wanderers FC
16-04 06:00
Pacific FC
1-0
Vancouver FC
Ngày 06/05/2023
06-05 06:30
York 9 FC
0-1
Forge FC
Ngày 21/05/2023
21-05 01:00
HFX Wanderers FC
0-3
York 9 FC
21-05 04:00
Valour
1-1
Pacific FC
Ngày 23/07/2023
23-07 06:00
Vancouver FC
1-5
Cavalry FC
Ngày 12/08/2023
12-08 07:00
Valour
3-2
Cavalry FC
Ngày 28/05/2023
28-05 09:00
Pacific FC
1-1
HFX Wanderers FC
28-05 01:00
Atletico Ottawa
0-1
Forge FC
Ngày 13/09/2023
13-09 05:00
HFX Wanderers FC
1-2
Cavalry FC
Ngày 17/04/2023
17-04 01:00
York 9 FC
0-2
Valour
Ngày 07/05/2023
07-05 06:00
Atletico Ottawa
1-4
Pacific FC
07-05 03:00
Valour
0-0
HFX Wanderers FC
Ngày 22/05/2023
22-05 06:00
Cavalry FC
2-0
Atletico Ottawa
Ngày 13/08/2023
13-08 06:00
Forge FC
3-3
York 9 FC
13-08 02:00
HFX Wanderers FC
3-0
Vancouver FC
Ngày 28/08/2023
28-08 04:00
Cavalry FC
1-0
Pacific FC
Ngày 14/09/2023
14-09 04:30
Atletico Ottawa
1-1
Pacific FC
Ngày 23/04/2023
23-04 06:00
Valour
1-1
Atletico Ottawa
23-04 03:00
Forge FC
1-1
HFX Wanderers FC
23-04 00:00
York 9 FC
1-2
Vancouver FC
Ngày 26/06/2023
26-06 05:00
Forge FC
4-3
Atletico Ottawa
26-06 02:00
Valour
1-0
Vancouver FC
Ngày 12/07/2023
12-07 05:00
HFX Wanderers FC
2-1
Pacific FC
Ngày 29/07/2023
29-07 06:00
Forge FC
2-0
Vancouver FC
Ngày 03/09/2023
03-09 06:00
Atletico Ottawa
1-2
Cavalry FC
03-09 03:00
Pacific FC
2-1
Valour
Ngày 19/09/2023
19-09 05:00
HFX Wanderers FC
3-2
Atletico Ottawa
Ngày 08/05/2023
08-05 06:00
Vancouver FC
1-1
Cavalry FC
Ngày 12/06/2023
12-06 04:00
Cavalry FC
3-1
Vancouver FC
Ngày 13/07/2023
13-07 07:30
Cavalry FC
0-2
Atletico Ottawa
Ngày 30/07/2023
30-07 06:00
Atletico Ottawa
1-0
Cavalry FC
30-07 03:00
Valour
0-3
Pacific FC
Ngày 14/08/2023
14-08 03:30
Pacific FC
0-1
Atletico Ottawa
Ngày 17/09/2023
17-09 04:00
Cavalry FC
2-1
Vancouver FC
Ngày 14/05/2023
14-05 08:30
Vancouver FC
0-5
Atletico Ottawa
14-05 06:00
Cavalry FC
2-2
HFX Wanderers FC
14-05 03:00
Forge FC
3-2
Valour
Ngày 29/05/2023
29-05 07:00
Vancouver FC
0-0
Valour
29-05 04:00
York 9 FC
1-0
Cavalry FC
Ngày 17/06/2023
17-06 07:00
Valour
2-0
Forge FC
Ngày 01/07/2023
01-07 08:30
Pacific FC
2-2
Atletico Ottawa
01-07 05:00
HFX Wanderers FC
2-1
Forge FC
Ngày 15/07/2023
15-07 06:30
York 9 FC
0-0
Pacific FC
Ngày 19/08/2023
19-08 07:00
Valour
1-3
Atletico Ottawa
Ngày 04/09/2023
04-09 04:00
Vancouver FC
0-3
Forge FC
Ngày 18/09/2023
18-09 04:00
York 9 FC
1-4
Pacific FC
18-09 01:00
Valour
2-3
Forge FC
Ngày 24/04/2023
24-04 03:00
Pacific FC
1-1
Cavalry FC
Ngày 18/06/2023
18-06 01:00
HFX Wanderers FC
3-1
Cavalry FC
18-06 01:00
Atletico Ottawa
1-0
Vancouver FC
Ngày 16/07/2023
16-07 06:00
Forge FC
1-1
Valour
16-07 03:00
Cavalry FC
1-0
HFX Wanderers FC
Ngày 31/07/2023
31-07 01:00
York 9 FC
0-2
HFX Wanderers FC
Ngày 20/08/2023
20-08 06:00
Forge FC
1-1
HFX Wanderers FC
20-08 03:00
Vancouver FC
3-2
Pacific FC
Ngày 05/09/2023
05-09 01:00
HFX Wanderers FC
1-2
York 9 FC
Ngày 30/04/2023
30-04 04:00
Atletico Ottawa
0-1
York 9 FC
30-04 01:00
HFX Wanderers FC
1-1
Vancouver FC
Ngày 02/07/2023
02-07 02:00
Valour
0-2
Cavalry FC
Ngày 05/08/2023
05-08 08:00
Cavalry FC
3-0
Forge FC
Ngày 09/09/2023
09-09 09:00
Pacific FC
1-1
HFX Wanderers FC
09-09 06:00
York 9 FC
1-3
Valour
Ngày 21/09/2023
21-09 07:00
Valour
0-1
Vancouver FC
Ngày 19/06/2023
19-06 03:00
Pacific FC
1-0
York 9 FC
Ngày 03/07/2023
03-07 03:30
Vancouver FC
1-2
York 9 FC
Ngày 17/07/2023
17-07 01:00
Atletico Ottawa
3-1
Vancouver FC
Ngày 06/08/2023
06-08 06:00
Atletico Ottawa
3-3
York 9 FC
Ngày 21/08/2023
21-08 04:00
Cavalry FC
2-1
York 9 FC
Ngày 21/06/2023
21-06 09:00
Vancouver FC
2-0
Forge FC
Ngày 08/07/2023
08-07 09:00
Vancouver FC
2-1
HFX Wanderers FC
Ngày 22/07/2023
22-07 09:00
Pacific FC
0-2
Forge FC
Ngày 07/08/2023
07-08 04:00
Vancouver FC
0-0
Valour
Ngày 26/08/2023
26-08 06:30
York 9 FC
2-1
Vancouver FC
Ngày 01/06/2023
01-06 06:00
Forge FC
1-2
York 9 FC
Ngày 15/05/2023
15-05 05:00
Pacific FC
4-1
York 9 FC
Ngày 03/06/2023
03-06 09:00
Vancouver FC
3-6
Pacific FC
Ngày 01/05/2023
01-05 07:00
Pacific FC
0-1
Forge FC
01-05 04:00
Cavalry FC
1-1
Valour
Ngày 20/05/2023
20-05 06:00
Forge FC
0-0
Vancouver FC
Ngày 04/06/2023
04-06 06:00
Atletico Ottawa
2-0
HFX Wanderers FC
04-06 03:00
Cavalry FC
1-1
Forge FC
Kết quả Ngoại hạng Canada tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Ngoại hạng Canada màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Ngoại hạng Canada theo thời gian thực ngay tại keonhacaiplus.com